Tiap tablet mengandung Lamivudine 150 mg; Zidovudine USP 300 mg   ,   Dus, botol plastik @ 60 kaptab